Shakuntala Jadhav

Shakuntala Jadhav: latest music videos

Budh, Kabir, Jyotiba Phule

Music Video

Mirvanuk Nighali Ho

Music Video

Shravani Maynyache

Music Video

Dhanya Tharli Jagi Ya Bheemyayi

Music Video

Ase Hey Chaudave Ratan

Music Video