XTRAUSS

XTRAUSS: latest music videos

Libre pienso morir

Music Video

Insurrecto

Music Video

Debes creer

Music Video

Mi filosofía (feat. Dacter)

Music Video

Leyenda (feat. William Saw)

Music Video

Hood Don't Change (feat. Waa)

Music Video

De Este a Oeste (feat. Mc Marck Boo)

Music Video

Lenguas de serpiente

Music Video