Leon Lai

Leon Lai: latest music videos

Happy 2000

Music Video

Fei Wo Mo Shu

Music Video

That's life

Music Video

Ru Guo Ke Yi Zai Jian Ni

Music Video

Wo Ai Hua Xiang Bu Ai Hua

Music Video

Yue Ye Yue Yao Ji

Music Video

Quan Ri Ai

Music Video

Liang Wei Yi Ti

Music Video